Polityka Prywatności

Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest .Jakub Sierczyński z siedzibą w Dąbczu,

2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem http://sklepwedkarskikingripper.pl/, zwany dalej sklepem internetowym.

3. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie
fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka
szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy
oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej
technologii.

4. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych
REGULAMINEM ŚWIADCZENIA US